Toutes les cartes

vladix
vladix
Merci de repartager les cartes que vous avez utilisé

1 - https://horsjeu.football/carte/9f16fb1a-8a78-42f6-9130-e57faae3a91f
2 - https://horsjeu.football/carte/98cd4747-1fcf-46b6-839f-a7f81c3ecb58
3 - https://horsjeu.football/carte/9ec46432-a7ea-493c-a3b5-7d3a508f8808
4 - https://horsjeu.football/carte/ca5762cc-e376-47e4-af07-1b3550302209
5 - https://horsjeu.football/carte/372c9a48-8882-48f4-96a5-44b9027c302b
6 - https://horsjeu.football/carte/e33c9a28-6aee-4858-ad17-cb66a6eb5844
7 - https://horsjeu.football/carte/1311e757-f9bd-4810-8581-a96689e95f40
8 - https://horsjeu.football/carte/05613faf-8ee9-440d-b2d6-6e6d7027c3fb
9 - https://horsjeu.football/carte/c374ee79-a7d9-4cfb-bce9-132bbefdc0bd
10 - https://horsjeu.football/carte/de0ac870-8ae9-4d1f-a5fa-60fae1c46683
11 - https://horsjeu.football/carte/fa35e39d-db3e-4483-a8b4-e2e08bd7cb49

BARBOUZES ET ESPIONS

12 - https://horsjeu.football/carte/e1eb2aa2-902c-4de8-b22b-c4861b7ff827
13 - https://horsjeu.football/carte/ea0ee0b6-4b82-429a-93c2-d17a94e5225c
14 - https://horsjeu.football/carte/be0cfee8-bee9-44e3-bd70-105cad50e4e8
15 - https://horsjeu.football/carte/e310acf2-4ca2-4879-9001-8d692d223b6f
16 - https://horsjeu.football/carte/021787e5-5f66-4ad1-95c5-aeaa4de43f92
17 - https://horsjeu.football/carte/4f349f2d-e7ce-4f99-b4b6-38431bffca45
18 - https://horsjeu.football/carte/66e34811-7436-44e0-b65f-c6c6b0d05e42
19 - https://horsjeu.football/carte/c2d9dbd4-94f3-41d3-92b7-bb618f64aa42
20 - https://horsjeu.football/carte/401b7841-34fe-423c-bd15-624559335ff2
21 - https://horsjeu.football/carte/4520192a-e567-451e-8b80-4aab1f3ad5da
22 - https://horsjeu.football/carte/67333ce1-053c-4624-be77-0f17ac469559

BIG BUSINESS

23 - https://horsjeu.football/carte/576174ec-11fa-4e67-8ca4-ffc9786704a0
24 - https://horsjeu.football/carte/10ea6bdc-06fb-49fa-bae9-9c4667bc7567
25 - https://horsjeu.football/carte/3d4ca93a-a9ee-4907-9e76-f3bc9dd3c04f
26 - https://horsjeu.football/carte/bcff261a-fd46-4d8e-b450-95a6a1bfb469
27 - https://horsjeu.football/carte/872b56a7-a5c2-4600-a9b3-90d53c6a995a
28 - https://horsjeu.football/carte/a584f7c6-dd02-46d7-a00b-a88576767682
29 - https://horsjeu.football/carte/7c11309a-897e-455d-ab0f-bee921988e81
30 - https://horsjeu.football/carte/02307b6b-5e29-4601-8923-860615d732e3
31 - https://horsjeu.football/carte/e9e53d85-5629-4c89-8438-3c4f67238ce1
32 - https://horsjeu.football/carte/98130059-1573-4d33-aaf9-edc668a014bc
33 - https://horsjeu.football/carte/a8bfbb65-f614-4eba-95ec-7e89f0dae611

PAILLETTES ET SPONSORS

34 - https://horsjeu.football/carte/7b60f4af-7323-47bb-8381-d74f72e1bf56
35 - https://horsjeu.football/carte/b88b510a-6b75-49a6-b54c-2b4c7c049977
36 - https://horsjeu.football/carte/54c72cff-cfd7-4f83-94c2-dcef185ebdf5
37 - https://horsjeu.football/carte/b8cdf59e-59d6-4234-810b-bfabdb5dcaf4
38 - https://horsjeu.football/carte/aa38e606-8ff5-4149-b735-187386c92bc0
39 - https://horsjeu.football/carte/2a05a6ab-06cf-473d-b700-867299ca97a6
40 - https://horsjeu.football/carte/240b56c2-15bb-43ff-84e6-1eba359e6f0b
41 - https://horsjeu.football/carte/a7f798de-6c47-4f8c-aa0a-759aa76e78ec
42 - https://horsjeu.football/carte/94fc0f49-56b7-418c-a6bf-01afdc608d08
43 - https://horsjeu.football/carte/0703b01e-9a6f-4cab-87fb-ef1907dbd242
44 - https://horsjeu.football/carte/b3fa94f2-93b7-4111-aed6-5e3e7e2612b1

SOCIOS ET RESEAUX

45 - https://horsjeu.football/carte/d499b451-eea8-4605-ae55-f4f2bd6e57c1
46 - https://horsjeu.football/carte/74de40d3-ddb9-48c4-bf44-0b24268be4e0
47 - https://horsjeu.football/carte/e5f378c2-33c4-43fc-bae6-b227309be441
48 - https://horsjeu.football/carte/d639d036-ad6a-416f-b9a5-d5ebb4134477
49 - https://horsjeu.football/carte/2f4f5d39-ba78-4021-92f7-8097e0f81624
50 - https://horsjeu.football/carte/c8d3dfaa-b640-4ad5-913d-1bca432b5fa9
51 - https://horsjeu.football/carte/03b8e92a-8b6c-4e45-b80f-48511cd5de9b
52 - https://horsjeu.football/carte/2704d378-c30c-428b-9cb2-4b4d2a56ced2
53 - https://horsjeu.football/carte/2f8a560c-770f-467a-928d-b115d56c9e9b
54 - https://horsjeu.football/carte/3fe83ade-574c-49ab-a760-97bf2203bb9a
55 - https://horsjeu.football/carte/f2ddce93-6d98-472f-944d-68dcf652b9c1

AGENTS ET MERCATO

56 - https://horsjeu.football/carte/9c96ba05-cfc7-4f43-84c0-8cbf1f2c028b
57 - https://horsjeu.football/carte/0d2c8ccb-08b0-487a-97f0-3b7fd7203c34
58 - https://horsjeu.football/carte/ac3ccb6f-d29a-46cd-be91-d8b4eaac7da9
59 - https://horsjeu.football/carte/6642dd1c-734d-4559-abbb-6bfd2f46cf53
60 - https://horsjeu.football/carte/8d647e82-3168-4dc0-ba83-c2ebc195d987
61 - https://horsjeu.football/carte/aa4a5aa2-0729-4165-82b5-5b0907e436a8
62 - https://horsjeu.football/carte/237cb4fd-a5ef-4977-96b0-cf3a1e756d48
63 - https://horsjeu.football/carte/f1ecf2cb-910b-40f4-90ba-0adaa3169754
64 - https://horsjeu.football/carte/384e60d4-3657-4a32-ac15-29defd6fddbb
65 - https://horsjeu.football/carte/d36e2b44-5e4e-44c4-8f28-6cd41e408a45
66 - https://horsjeu.football/carte/d7740125-81dc-4a0d-bdd2-cfeba47331af

FIFA ET UEFA

67 - https://horsjeu.football/carte/0de80e10-535f-4636-95b2-d919a1995bae
68 - https://horsjeu.football/carte/9221842a-d220-42c3-9c0f-c7f2c46171cd
69 - https://horsjeu.football/carte/958ee7d8-d0ec-42c0-867b-f3774b3ef3e8
70 - https://horsjeu.football/carte/caaa07a4-484f-406f-ab69-8c128c4dd435
71 - https://horsjeu.football/carte/44399b08-c65a-4ca5-bcca-d86c87c9039f
72 - https://horsjeu.football/carte/2edc2494-f4a7-4825-be89-bf49b00f596f
73 - https://horsjeu.football/carte/7343253e-dbd5-4bc1-8ac2-a7aacfc9d53b
74 - https://horsjeu.football/carte/bc01c9eb-2b3b-46fc-b64b-dba0bd2ffa15
75 - https://horsjeu.football/carte/77cba11b-6364-4544-8aef-bccfa0913528
76 - https://horsjeu.football/carte/fc4e5ba5-c0c1-4313-9fbf-ba2987f28df1
77 - https://horsjeu.football/carte/db2a598e-4c6f-4360-bc1e-01409fac48fc

ADDICTIONS ET DEPRESSION

78 - https://horsjeu.football/carte/b3f073db-9b84-4d74-8f04-3ef0a6d16094
79 - https://horsjeu.football/carte/85569c15-f0f4-42c3-8c41-781ff6d3f63b
80 - https://horsjeu.football/carte/607c711d-a1f9-4629-95eb-7246fbdca59
81 - https://horsjeu.football/carte/64c61869-133f-488d-9f21-bf493a0f49d7
82 - https://horsjeu.football/carte/363034b1-67a1-4d79-b8ad-6edbd3d7a6af
83 - https://horsjeu.football/carte/e94344eb-9293-46a2-a1be-a95622f72ff7
84 - https://horsjeu.football/carte/eb3107f3-24f1-43a5-b486-f01579f8cfa6
85 - https://horsjeu.football/carte/f7918786-58df-4f67-bfae-29d539d6cd2b
86 - https://horsjeu.football/carte/11285e36-f22b-4afc-a7b3-b3627b009e72
87 - https://horsjeu.football/carte/d6e84dfd-6a27-4a0a-957e-a534fdc1945b
88 - https://horsjeu.football/carte/3b0fabdf-3b02-42b0-be77-fa556df08600

STATS ET TECHNO

89 - https://horsjeu.football/carte/8bba5622-c9c2-4b3b-b3f7-2643fda55092
90 - https://horsjeu.football/carte/eacfa637-2055-4112-b5f6-134d89bdc1a1
91 - https://horsjeu.football/carte/253f1f1f-c84b-41df-9ba8-9b3b8bd49605
92 - https://horsjeu.football/carte/9bff7f35-a057-4862-b43f-48330834f6f7
93 - https://horsjeu.football/carte/03cc1885-2008-40d8-849d-ea491a68f590
94 - https://horsjeu.football/carte/7b4c096f-0c19-47f5-bb9c-1071002adfe2
95 - https://horsjeu.football/carte/ca0d0e2f-f67d-48d4-ad38-86cff91bb640
96 - https://horsjeu.football/carte/427edbbd-958b-4ed4-9243-1ea182931f24
97 - https://horsjeu.football/carte/c59fd6f2-45a0-4b60-81e7-ef097d23ba9c
98 - https://horsjeu.football/carte/96c7afd3-2e08-4756-adcb-a0e117007bad
99 - https://horsjeu.football/carte/77c62c94-385e-416b-ad6d-0ad299bed4b4
Veuillez vous connecter